VEDLIKEHOLD/VINTERFORBEREDELSER AV HYTTEVEIER

Vi nærmer oss igjen en ny vinter på Sjusjøen. For at dere som har vinterbrøytede veier skal få best mulig vinterveier kommende sesong har vi noen punkter vi anbefaler dere å ta en sjekk på:

TILSTREKKELIG BREDDE PÅ VEI

Veien må ikke ha steiner som stikker opp eller inn i veien(oppgrusing/fjerning av stein).

TILSTREKKELIG HØYDE PÅ VEI

Kvister som henger inn i veien må ryddes vekk i tilstrekkelig bredde og høyde.

IKKE DYPE HJULSPOR I VEIEN

Dype hjulspor fører til et dårligere brøyteresultat og bør gruses opp.

STIKKING/MERKING

Stikking/merking av hyttevei og oppstillingsplass er hytteeiers ansvar og må utføres før snøen kommer. Man må også merke stubber, steiner o.l langs veien som snøfreseren kan hekte i.

Dette er noen punkter vi anbefaler alle med vinterbrøytede veier å sjekke i god tid før snøen kommer. For evt. befaring eller hjelp til utføring ta gjerne kontakt.

 

BRØYTESESONGEN ER I GANG PÅ SJUSJØEN

Vinteren kom tidlig på Sjusjøen i år og brøytingen av hyttefeltene er i gang. Vi ønsker at alle som vil ha brøyting merker opp sine stikkveier og parkeringer samt kvister opp innkjøringene, husk at traktoren er høy og bred.